Skip to main content

Prislista

 Gällande från 01.02.2024
Tjänster Pris
Årlig depåavgift – utan Euroclear (kr. 320,- vid kontovärde < kr. 2.500,-)     870,-
Årlig depåavgift – med Euroclear/VPC (kr. 800,- vid kontovärde < kr. 2.500,-)  1 350,-
Årligt fondskontohonorar – fast (kr. 260,- vid kontovärde < kr. 5.000,- I tillägg belastas ett variabelt fondskontohonorar for kontovärde)**                                 530,-
**Årligt fondskontohonorar- variabelt aktiefond – (0,30% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)  0,30%  
**Årligt fondskontohonorar- variabelt räntefond – (0,15% av värde fondsbehållning – max. kr. 10.000,- pr. år)  0,15%

 

Övriga tjänster Pris
Courtage vid köp och inlösning av fond Gratis*
Avslut manuell transaktion (OTC) 300,-
Flytt av värdepapper till annan depå 300,- pr. värdepapper, max 1200,- pr. mottagare
Fusion, uppdelningar och överföring mellan olika juridiska enheter 300,- pr. värdepapper, max 1 200,- pr. mottagare
Avslut av depåkonto (inkl. Euroclear/VPC) Inkluderat
Upplysningar som kräver djupgående undersökning 300,-
Hämtning av historisk information för icke-betalande slutkunder 300,- pr. rapport
Arv/gåvohantering 300,- pr. värdepapper, max 1 200,- pr. mottagare
Registrering av frivillig pant 300,- pr. behållning
Frigörelse av pant 300,- pr. behållning
Valutaväxling 0,25 % av växlingsbeloppet
Huddlestock Investor Services AS mottar distributionsgottgörelse för att distribuera fondandelar för förvaltningssällskap. Denna gottgörelsen kommer i sin helhet att tillbakaföras till kunderna. Fondlistan visar alla förvaltningsavgifter och distributionsgottgörelse.  Fondsutvalslista

Någon fond kan ha kostnader vid köp och försäljning. Hänvisar till fondens KIID-dokumentation.

All returprovision som mottas från förvaltere utbetalas i sin helthet till våre kunder.

Årlig depåavgift blir belastad din portfölj om ditt kontantsaldo tillåter det. Alternativt mottar ni en faktura. För kunder som har registrerat en e-postadress kommer fakturan sändas per e-post, i annat tillfälle per post. Per post kommer kr 50,- i faktura tillegg. Önskar ni registrera en e-postadress kan ni skicka ett meddelande till kundesenter@huddlestock.com.