Skip to main content
 

Välkommen till Huddlestock Investor Services AS

Kära kund,                                                         

För fullständig översikt över din behållning kan du logga in på Mina Sidor.

Där finner du din behållningsrapport, transaktionsrapport och deklarationsunderlag.

                                                     Kostnadsrapport 2023 ligger nu tillgänglig under fanan “Dokumenter”

Huddlestock Investor Services AS kan nås per e-post, på kundesenter@huddlestock.com.

Likvidkonto

Overföra Värdepapper

Köp och Försäljning

Information om dina investeringar